torsdag 13 mars 2014

Denna eftermiddag besöker Lin education skolan för utbildning av google apps.  Vi talar om kolloborativt skolarbete i digitalt klimat. Vi samlade tankar om vilka fördelar det finns med att använda digital miljö. Flera av tankarna samlades här:
http://padlet.com/wall/y4kjhzf3js


Andra verktyg/hemsidor/appar för att utföra samarbete i skolarbete föreslogs av utbildarna:
Som lärare i slöjd tänker jag så funderar jag på hur skolarbetet skulle kunna gynnas av att använda dessa verktyg. Ett hinder är väl praktiskt, det att vi inte har varken smartboard eller datorer. Däremot väcks tankar på flera smarta lektionsupplägg OM vi skulle ha dessa verktyg. Har du som läser några idéer för hur man kan använda digitala verktyg i slöjden? Tveka inte, posta ett inlägg! ;)

torsdag 30 januari 2014

I årskurs 3 jobbar vi med tre arbetsområden. Vi börjar med att tillverka namnskyltar, därefter skapar vi "hängare" och slutligen gör vi bilar och båtar. 


Syftet till de valda arbetsområden är att eleverna:

Lär känna till materialets egenskaper. 
Trädet, från råmaterial till virke. Tall i skogen och furu som virke att bearbeta. Träfibrer och hur man kan bearbeta träämnen för bästa resultat. 

Känna till de vanligaste verktygen och redskapen. 
Att bekanta sig med bl.a. stål-skala, vinkelhake, fogsvans, ryggsåg, kontursåg, rasp, fil, sandpapper, fil-klämma, hyvelbänken, hammare, träklubba, brännpenna, penslar, stämjärn och skölpar.

Prova på att arbeta med maskiner.
Att känna till möjligheter med maskiner samt säkerhetsanvisningar för främst pelar-borrmaskin och maskin-kontursåg. Skapa mod och tillit till sin förmåga att hantera maskiner med förtrogenhet för att se  maskiner som ett hjälpmedel i arbetsprocesser. 

Men kanske framförallt, att skapa tillit till sin egen förmåga och uppleva glädjen med att tillverka föremål. :)
Återigen har vi samlats för att bli digitalt kloka. Syftet är att bredda vårt kunskapsfält inom IKT för att hänga med i utvecklingen.

torsdag 28 november 2013

torsdag 10 oktober 2013

Att kombinera två konton... Hmm

Det jag fnular på just nu är huruvida det är möjligt att med sitt google-konto kunna kombinera med alla andra, PRIVATA, konton man har (och som man tvingats ha). Jag tänker på mitt hotmail och mitt andra google-konto (som jag måste ha för att använda google play). Det vore ju himla smidigt att ha allt samlat men ändå uppdelat så att säga.

Hmm... det är mycket nu :)
Denna blogg skrivs av mig, Robert Larsson, Trä- och metallslöjdslärare på Brageskolan i Enebyberg. Den är skapad i samband med introduktionen av lärarplattformen Google Apps. Under hösten 2013 genomför jag mitt introduktionsår som lärare och som ett led i min utveckling som lärare kom jag på möjligheten att samla mina tankar om lärarrollens utmaningar för att bara "skriva av mig", dela med mig av mina erfarenheter och förhoppningsvis få respons? Syftet är att utveckla den pedagogiska verksamheten för att tydliggöra lärandet av görandet i slöjdens förtrollade värld... :)

Idag har vi lärare på Brageskolan samt Enebyskolan haft utbildning i Google Apps. Mina tankar kring detta är att det är ett bra verktyg för att samla alla dokument som man samlar på ett och samma ställe och som man dessutom kan dela med dem man önskar. Däremot känner jag mig tveksam till att hålla ordning i en digital kalender. I bästa fall skulle man ansluta en smartphone för att vara kompatibel med all information så att man har översikt var man än är.

För slöjdundervisningen så kan det kanske innebära att man kan samla portfolio, dela uppgifter, lektionsupplägg, gjorda erfarenheter mm