torsdag 28 november 2013

torsdag 10 oktober 2013

Att kombinera två konton... Hmm

Det jag fnular på just nu är huruvida det är möjligt att med sitt google-konto kunna kombinera med alla andra, PRIVATA, konton man har (och som man tvingats ha). Jag tänker på mitt hotmail och mitt andra google-konto (som jag måste ha för att använda google play). Det vore ju himla smidigt att ha allt samlat men ändå uppdelat så att säga.

Hmm... det är mycket nu :)
Denna blogg skrivs av mig, Robert Larsson, Trä- och metallslöjdslärare på Brageskolan i Enebyberg. Den är skapad i samband med introduktionen av lärarplattformen Google Apps. Under hösten 2013 genomför jag mitt introduktionsår som lärare och som ett led i min utveckling som lärare kom jag på möjligheten att samla mina tankar om lärarrollens utmaningar för att bara "skriva av mig", dela med mig av mina erfarenheter och förhoppningsvis få respons? Syftet är att utveckla den pedagogiska verksamheten för att tydliggöra lärandet av görandet i slöjdens förtrollade värld... :)

Idag har vi lärare på Brageskolan samt Enebyskolan haft utbildning i Google Apps. Mina tankar kring detta är att det är ett bra verktyg för att samla alla dokument som man samlar på ett och samma ställe och som man dessutom kan dela med dem man önskar. Däremot känner jag mig tveksam till att hålla ordning i en digital kalender. I bästa fall skulle man ansluta en smartphone för att vara kompatibel med all information så att man har översikt var man än är.

För slöjdundervisningen så kan det kanske innebära att man kan samla portfolio, dela uppgifter, lektionsupplägg, gjorda erfarenheter mm