torsdag 13 mars 2014

Denna eftermiddag besöker Lin education skolan för utbildning av google apps.  Vi talar om kolloborativt skolarbete i digitalt klimat. Vi samlade tankar om vilka fördelar det finns med att använda digital miljö. Flera av tankarna samlades här:
http://padlet.com/wall/y4kjhzf3js


Andra verktyg/hemsidor/appar för att utföra samarbete i skolarbete föreslogs av utbildarna:
Som lärare i slöjd tänker jag så funderar jag på hur skolarbetet skulle kunna gynnas av att använda dessa verktyg. Ett hinder är väl praktiskt, det att vi inte har varken smartboard eller datorer. Däremot väcks tankar på flera smarta lektionsupplägg OM vi skulle ha dessa verktyg. Har du som läser några idéer för hur man kan använda digitala verktyg i slöjden? Tveka inte, posta ett inlägg! ;)

torsdag 30 januari 2014

I årskurs 3 jobbar vi med tre arbetsområden. Vi börjar med att tillverka namnskyltar, därefter skapar vi "hängare" och slutligen gör vi bilar och båtar. 


Syftet till de valda arbetsområden är att eleverna:

Lär känna till materialets egenskaper. 
Trädet, från råmaterial till virke. Tall i skogen och furu som virke att bearbeta. Träfibrer och hur man kan bearbeta träämnen för bästa resultat. 

Känna till de vanligaste verktygen och redskapen. 
Att bekanta sig med bl.a. stål-skala, vinkelhake, fogsvans, ryggsåg, kontursåg, rasp, fil, sandpapper, fil-klämma, hyvelbänken, hammare, träklubba, brännpenna, penslar, stämjärn och skölpar.

Prova på att arbeta med maskiner.
Att känna till möjligheter med maskiner samt säkerhetsanvisningar för främst pelar-borrmaskin och maskin-kontursåg. Skapa mod och tillit till sin förmåga att hantera maskiner med förtrogenhet för att se  maskiner som ett hjälpmedel i arbetsprocesser. 

Men kanske framförallt, att skapa tillit till sin egen förmåga och uppleva glädjen med att tillverka föremål. :)
Återigen har vi samlats för att bli digitalt kloka. Syftet är att bredda vårt kunskapsfält inom IKT för att hänga med i utvecklingen.